Water

Siberië kent een uniek watersysteem met gecombineerde natuurlijke gietwater- en retentiepartijen. Het hemelwater op de kassen wordt opgevangen in een eigen waterpartij, waaruit de ondernemers hun gietwater kunnen onttrekken. De waterbassins leveren punten voor groen label financiëring. De waterpartijen liggen onder het maaiveld en hebben door hun flauwe oevers een zeer natuurlijke uitstraling.
Daarnaast is meer dan 7 ha ingericht als infiltratiegebied.

Water (Klik voor een grote weergave) Infiltratiegebied (Klik voor een grote weergave) Natuurlijk waterbassin (Klik voor een grote weergave) Water (Klik voor een grote weergave)