Natuur en landschap

Natuur en landschap (Klik voor een grote weergave)

Binnen Siberië is 15 ha groen, 7 ha natuurlijk infiltratiegebied en 13 ha aan natuurlijke waterbekkens gerealiseerd. De natuur zuidelijk van Siberië vormt namelijk een belangrijke groenverbinding tussen Kraaijelheide en het dal van de Groote Molenbeek. Siberië versterkt deze ecologische zone, die deel uitmaakt van het gebied Klavertje 4. In totaal zijn 70.000 planten en bomen geplant. Drie poelen zijn een thuis voor amfibieën, libellen en riet- en moerasvogels. De natuuraanplant en de poelen dienen als foerageergebied voor vleermuizen, broedvogels, vossen en reeën.


Natuur en landschap (Klik voor een grote weergave) Dassenpoot (Klik voor een grote weergave) Natuur en landschap (Klik voor een grote weergave) Poel (Klik voor een grote weergave) Natuur en landschap (Klik voor een grote weergave)