Duurzame Energie

Siberië gaat op duurzame wijze om met energie. Zo zijn de kavels voorzien van een aansluiting op een eigen gasnetwerk. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om via een biovergistingsinstallatie biogas of het zogenoemde groengas in te voegen. Het hoogcalorisch gas wordt door een eigen gasontvangstation naar Siberië gepompt. De elektriciteit die wordt opgewekt door de WKK’s, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Daarmee kunnen 65.000 huishoudens een jaar lang van stroom worden voorzien. Daarnaast is een warmtenetwerk in ontwikkeling waarmee het bedrijvenpark Siberië kan worden verwarmd en dat gebruikt gaat worden voor uitwisseling van warmte. De mogelijke inzet van aardwarmte binnen Siberië wordt nog onderzocht.

Siberië beschikt ook over een opsporingsvergunning voor het doen van boringen naar aardwarmte. Ondernemers kunnen zich aanmelden, waarna Siberië zorg zal dragen voor een zo optimaal mogelijke verdeling, waardoor zoveel mogelijk ondernemers kunnen profiteren van aardwarmte.

Gasnetwerk Wayland (Klik voor een grote weergave) Buis (Klik voor een grote weergave) Boring (Klik voor een grote weergave)