Proef met erfpacht in SiberiŽ

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben besloten tot een proef met erfpacht in Glastuinbouwgebied Siberië. Zij hopen hiermee drie telers over te halen tot het vestigen van hun bedrijf in het glastuinbouwgebied in Maasbree. De nieuwkomers zouden goed zijn voor 300 banen. 

Als na drie jaar blijkt dat de erfpachtconstructie werkelijk een impuls geeft aan de gebiedsontwikkeling, wil het provinciebestuur het instrument ook inzetten voor andere bestemmingen dan glastuinbouw.

Wayland Developments

Het idee voor een erfpachtconstructie is afkomstig van Wayland Developments, eigenaar van de meeste grond in Glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree. De ontwikkelaar ziet de constructie als een mogelijkheid om de vastzittende markt in beweging te krijgen. Bij de constructie zijn telers goedkoper uit omdat ze geen grond hoeven te kopen, maar slechts een pachtvergoeding hoeven te betalen. Volgens Wayland hebben drie telers belangstelling. Daarbij gaat het om 62 hectare grond, waarop 51 hectare kas kan worden gebouwd, aldus Dagblad de Limburger.       

Zie punt 3 ‘Pilot Erfpacht Wayland Nova’ van de Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten voor meer informatie.