Ontwikkeling van bedrijfswoningen aan de Rozendaal

Bouw eerste bedrijfswoning aan de Rozendaal, Maasbree van start (Klik voor een grote weergave)

Met de aanleg van de nieuwe toegangsweg vanaf de Rozendaal (Maasbree), is de ontsluiting van de bedrijfswoningen een feit. Middels deze nieuwe weg is de ontwikkeling van de eerste bedrijfswoning ook direct gestart.

 

Ruimte voor groei

 

Het gebied werd in 2009 al aangewezen als een mooie landelijke situering van de bedrijfswoningen. Deze bedrijfswoningen zullen worden betrokken door de huidige en toekomstige ondernemers uit het glastuinbouwgebied Siberië. Wayland Developments heeft lang voordat de eerste bewoners zich meldden, een woongebied gecreëerd van ca. 10 kavels die ieder 2.150 m² groot zijn en aan één zijde grenzen aan een natuurlijke waterpartij. Door deze bedrijfswoningen te situeren in een cluster van woningen ontstaat aan de Rozendaal te Maasbree een hoogwaardige locatie voor nu en in de toekomst. Siberië; ruimte voor groei.

Bouw eerste bedrijfswoning aan de Rozendaal, Maasbree van start (Klik voor een grote weergave)