Ontwikkeling Glastuinbouwgebied SiberiŽ fase 3 & 4

Recentelijk is gestart met de uitvoering van het laatste gedeelte openbaar gebied Glastuinbouwgebied en BusinessPark Siberië.

Door onder andere de Den Ouden groep wordt er gewerkt aan de inrichting van het gebied door de aanleg van enkele waterlopen. Naast het vervaardigen van de diverse watergangen, worden er voorbereidingen getroffen voor de nutsvoorzieningen. Tevens zal op korte termijn de weg Zonneveld, de verbindingsroute tussen enerzijds de Rozendaal te Maasbree en het gebied Siberië, worden doorgetrokken.

Na voltooiing van de werkzaamheden zal het gehele gebied ontsloten zijn via een moderne wegenstructuur. Door de diverse ontwikkelingen en nieuwbouwactiviteiten zullen er de komende maanden nog veel activiteiten zichtbaar zijn binnen het gebied Siberië.

Wayland Nova verwacht de gehele aanpassing incl. aanplanting van groenvoorziening tegen het einde van het jaar gereed te hebben.

Ontwikkeling Glastuinbouwgebied SiberiŽ fase 3 & 4 (Klik voor een grote weergave) Ontwikkeling Glastuinbouwgebied SiberiŽ fase 3 & 4 (Klik voor een grote weergave)