Ontwikkeling Businesspark SiberiŽ

Nieuwe asfaltweg businesspark SiberiŽ (Klik voor een grote weergave)

De voorbereidingen zijn al enige tijd aan de gang, maar sinds kort kunnen we dan ook werkelijk de eerste contouren van het bedrijventerrein Siberië zien. Met de aanleg van de hoofdweg, de ontsluiting op de openbare weg en de aanpassing van de watergang is de eerste stap gezet naar de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein.

 

Duurzaam

 

Door een stijgende belangstelling voor duurzame bedrijventerreinen is door Wayland Developments de keuze gemaakt om niet alleen “duurzaam” te gebruiken als marketing- en verkooptool, maar ook om deze term daadwerkelijk te vertalen naar een tastbare ontwikkeling. Met het aangesloten glastuinbouwgebied Siberië ontstaat de unieke mogelijkheid om de toekomstige bedrijven en ondernemers te voorzien van een duurzame energievoorziening in de vorm van warmte. Middels een warmtenet worden de toekomstige bedrijven integraal verbonden met de glastuinbouw. Hierdoor ontstaat de unieke situatie dat de bedrijfsgebouwen geen fossiele brandstoffen nodig hebben voor hun warmtevoorziening, of dit nu warmte voor opslagruimte en/of kantoorruimtes is of warmte voor productiedoeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan processen waarbij grote hoeveelheden warmwater of stoom nodig is.

 

Door deze manier van energievoorziening is de realisatie van een duurzaam gebouw binnen handbereik en kan een gunstig BREEAM certificaat gerealiseerd worden. 

 

Ondernemersklimaat met toekomstwaarde 

 

Deze uitwisseling van energie is niet de enige verbinding tussen het bedrijventerrein en de glastuinbouwlocatie. Middels een watertransportsysteem is het ook mogelijk hemelwater (regenwater) van het bedrijventerrein te gebruiken als productiewater in de glastuinbouw. Op deze manier wordt de glastuinbouw instaat gesteld een tekort aan productiewater te ontvangen van het bedrijventerrein waardoor onnodig gebruik van drink- en grondwater wordt voorkomen. 

 

Door innovatieve ideeën toe te passen ontstaat er een ondernemersklimaat met toekomstwaarde, voor zowel glastuinbouwgebied als businesspark Siberië: ruimte voor groei. 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om uw bedrijf te vestigen op Siberië, neem dan contact op met Wayland Developments voor een geheel vrijblijvende afspraak op maat.

Aanleg van de hoofweg businesspark SiberiŽ (Klik voor een grote weergave) Nieuwe asfaltweg businesspark SiberiŽ (Klik voor een grote weergave) Ontsluiting op de openbare weg (Klik voor een grote weergave) Aanpassing van de watergang (Klik voor een grote weergave)