6 ha groot infiltratiegebied gereed

Midden 2011 is op Siberië een 6 ha groot infiltratiegebied gerealiseerd. Dit gebied zorgt door de infiltratie van regenwater van het bestaande gebied Siberië (fase 1 en 2) dat voor het gehele gebied Siberië aan de duurzaamheidsdoelstellingen binnen Greenport Venlo wordt voldaan. Het gebied is vormgegeven door middel van een groot natuurlijk gebied met 'eilanden' waarop beplanting zal worden aangebracht. Hiermee worden de waterdoelstellingen gerealiseerd en bovenop de reeds aangelegde natuurontwikkeling wordt nog extra natuur toegevoegd. 

Infiltratiegebied SiberiŽ (Klik voor een grote weergave) Infiltratiegebied SiberiŽ (Klik voor een grote weergave)