Greenport Venlo

Greenport Venlo is het tweede tuinbouwgebied van Nederland. En samen met de aangrenzende Duitse regio Niederrhein zelfs het grootste van Europa. Alle schakels in de agro-food keten zijn er aanwezig: van primaire sector - food, feed, flowers - tot handel en verwerking. Greenport Venlo richt zich enerzijds op gebiedsontwikkeling, anderzijds op innovatie van producten, processen en markten. Daartoe brengt Greenport Venlo onderzoekers, onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden en omgeving bij elkaar. Dit moet de economische waarde in de verssector de komende tien jaar verdubbelen van 1 naar 2 miljard euro. In het kader van gebiedsontwikkeling wordt bijvoorbeeld Klavertje 4 - een hoogwaardig en duurzaam economisch werklandschap voor agribusiness, logistiek, fresh en food - ontwikkeld.

Masterplan    

De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en de provincie Limburg hebben de handen ineen geslagen om de gebiedsontwikkeling in de regio Venlo op te pakken. Er is een gezamenlijke integrale gebiedsontwikkeling die de komende decennia het Klavertje 4-gebied gaat (her)ontwikkelen naar een aansprekend werklandschap. Eén van de eerste resultaten van deze nauwe samenwerking is het Masterplan, dat samen met het Strategisch Businessplan het bestuursakkoord vormt tussen de genoemde publieke partijen. Het akkoord vormt het kader voor het opereren van Development Company Greenport Venlo die de gebiedsontwikkelingsopgave ter hand neemt.                    

bron: Greenport Venlo